KLUJ, W. Duchowość misyjna. Między „Ad gentes" a „Redemptoris missio". Annales Missiologici Posnanienses, n. 15, p. 19-36, 15 sty. 2007.