MIOTK, A. Wczesna ewangelizacja Meksyku i Ameryki Północnej. Annales Missiologici Posnanienses, n. 15, p. 123-160, 15 sty. 2007.