BASAŁAJ, M. Misje w nauczaniu papieży Benedykta XV i Piusa XI. Annales Missiologici Posnanienses, n. 16, p. 55-68, 15 grudz. 2008.