ATŁAS, T. Posługa i współpraca misyjna w świetle encykliki Deus caritas est. Annales Missiologici Posnanienses, n. 16, p. 69-76, 15 grudz. 2008.