BANULSKA, M. Stosunek Jana Pawła II do kultury kraju katolickiego na przykładzie Polski. Annales Missiologici Posnanienses, n. 16, p. 229-238, 15 grudz. 2008.