PAWŁOWSKI, Z. Światowa Organizacja Zdrowia i opieka medyczna sprawowana przez instytucje religijne w 30 lat po deklaracji w Ałma Ata. Annales Missiologici Posnanienses, n. 17, p. 17-23, 31 grudz. 2010.