ZAJĄC, P. Codex historicus i codzienność misji w Chesterfield Inlet (Igluligaarjuk) w arktycznej Kanadzie, 1912-1917. Annales Missiologici Posnanienses, n. 17, p. 25-50, 15 grudz. 2010.