SZYMCZYCHA, K. Dialog z tradycyjnymi religiami Afryki w nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II oraz w liście kardynała Francisa Arinze. Annales Missiologici Posnanienses, n. 17, p. 71-87, 15 grudz. 2010.