SNELA, M. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLERYCKIEGO KOŁA MISYJNEGO W ARCYBISKUPIM SEMINARIUM DUCHOWNYM W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009. Annales Missiologici Posnanienses, n. 17, p. 194-196, 15 grudz. 2010.