Wrzos, Marcin. 1. „Modele Pomocy Misjom Na Podstawie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej «Redemptoris Missio» W Perspektywie 25 Lat (1992-2017) W świetle Dokumentacji źródłowej Oraz Jej periodyków”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 22 (1), 135-54. https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.10.