Mich, Katarzyna Anna. 1. „Ruch Misyjny wśród młodzieży Akademickiej W Okresie międzywojennym W ówczesnej Refleksji Teologicznej”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 22 (1), 115-33. https://doi.org/10.14746/amp.2017.22.9.