Król, Marek. 2014. „Udział Kościoła Katolickiego We Wprowadzaniu Pokoju pomiędzy Plemionami Prowincji Southern Highlands W Diecezji Mendi W Papui-Nowej Gwinei”. Annales Missiologici Posnanienses 19 (styczeń):167-79. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.7.