Miśkowiec, Anna. 2014. „Znaczenie Kultury W Dziele Ewangelizacji”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 19 (styczeń), 181-201. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.8.