Wrzos, Marcin. 2014. „Przeobrażenia Funkcji Wydawniczych Polskiego czasopiśmiennictwa Misyjnego”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 19 (styczeń), 203-26. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.9.