Puchała, Kinga. 2014. „Dwanaście Lat Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 19 (styczeń), 227-32. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.10.