Ząbek, Maciej. 2014. „Bogusław Dąbrowski OFMConv, Specyfika Ewangelizacji Inkulturacyjnej Grupy Etnicznej Baganda Na przykładzie Diecezji Kasana-Luweero, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, Ss. 304.”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 19 (styczeń), 245-46. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.14.