Ząbek, Maciej. 2014. „Bogusław Dąbrowski OFMConv, Specyfika Ewangelizacji Inkulturacyjnej Grupy Etnicznej Baganda Na przykładzie Diecezji Kasana-Luweero, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2014, Ss. 304”. Annales Missiologici Posnanienses 19 (styczeń):245-46. https://doi.org/10.14746/amp.2014.19.14.