Wrzos, Marcin. 2019. „Teologiczne I świeckie Znaczenia pojęcia Misje W Polskich Nowych Mediach Ich przeobrażenia W Czasie”. Annales Missiologici Posnanienses 23 (styczeń):76-92. https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.5.