Krauze, Łukasz. 2019. „Misja Ewangelisty W Protestantyzmie Anglosaskim”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 23 (styczeń), 121-32. https://doi.org/10.14746/amp.2018.23.8.