Wachowiak, Agata. 2019. „Sprawozdanie Z Sympozjum «Akademicki Ruch Misyjny. Wczoraj – Dziś – jutro»”. Annales Missiologici Posnanienses 23 (styczeń):209. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/17313.