Grzegorz Adamiak. 2019. „Kościół Katolicki Na Islandii Do Roku 1264”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 24 (grudzień), 41-57. https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.3.