Zofia Kaczmarek. 2019. „Misyjny Wymiar duchowości Świętej Teresy Od Dzieciątka Jezus”. Annales Missiologici Posnanienses 24 (grudzień):75-83. https://doi.org/10.14746/amp.2019.24.5.