Adamiak, Grzegorz. 2020. „Misyjne Nauczanie Jana Pawła II Podczas Pielgrzymek Do Polski”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 25 (grudzień), 35-56. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.3.