Tomaszewski, Jarosław. 2020. „Populizm Religijno-Polityczny Eva Moralesa Wyzwaniem Dla Kościoła Katolickiego”. Annales Missiologici Posnanienses 25 (grudzień):71-84. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.5.