Zborowski, Michał. 2020. „Siedem Cech charakteryzujących Nową Ewangelizację”. Annales Missiologici Posnanienses 25 (grudzień):57-69. https://doi.org/10.14746/amp.2020.25.4.