Adamiak, Grzegorz. 2021. „Inspiracje Dla Misyjnej działalności Kościoła W Encyklikach Benedykta XVI”. Annales Missiologici Posnanienses 26 (grudzień):41-59. https://doi.org/10.14746/amp.2021.26.3.