Różański, Jarosław. 2021. „Kościół Wobec Tzw. Kryzysu anglofońskiego W Kamerunie”. Annales Missiologici Posnanienses 26 (grudzień):77-97. https://doi.org/10.14746/amp.2021.26.5.