Różański, Jarosław. 2023. „Początki Misji kameruńskich W Kleszczach Polityki Kolonialnej”. Annales Missiologici Posnanienses 27 (marzec):47-64. https://doi.org/10.14746/amp.2022.27.3.