Nellas, Suzette. 2023. „Przekształcanie głosów osób Wykluczonych Z Globalnego świata”. Annales Missiologici Posnanienses 28 (grudzień):7-28. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.1.