Różański, Jarosław. 2023. „Nowe Czasopismo Naukowe: Libertas Religiosa. Studium Interdyscyplinarne wolności Religijnej. T. 1 (2022). Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej W Warszawie”. Annales Missiologici Posnanienses 28 (grudzień):91-96. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.6.