Piasecki, Piotr. 2023. „Misjonarze męczennicy a wolność Religijna, Warszawa 2023 (ss. 186, Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW W Warszawie)”. Annales Missiologici Posnanienses 28 (grudzień):97-99. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.7.