Różański, Jarosław. 2023. „Świętość I wolność — Nowe Wyzwania Dla współczesnych chrześcijan. Kleryk Sługa Boży Alfons Mańka OMI wśród kleryków–męczenników II Wojny światowej. Red. Paulina Jabłońska. Warszawa 2022 (ss. 207, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie)”. Annales Missiologici Posnanienses 28 (grudzień):101-8. https://doi.org/10.14746/amp.2023.28.8.