Pawłowski, Zbigniew. 2015. „Pomoc Dla Misyjnych ośrodków Medycznych Na Tle Globalnej Ochrony Zdrowia”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 20 (czerwiec), 55-69. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.5.