Duda, Jerzy. 2015. „Prawda Jako Fundament Nauczania Misyjnego W Protreptikos Klemensa Aleksandryjskiego”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 20 (czerwiec), 137-49. https://doi.org/10.14746/amp.2015.20.9.