Mich, Katarzyna Anna. 2015. „Sprawozdanie Z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego W Latach 2013/2014”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 20 (czerwiec), 253-56. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/5682.