Mich, Katarzyna Anna. 2015. „Sprawozdanie Z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego W Latach 2014/2015”. Annales Missiologici Posnanienses 20 (czerwiec):257-60. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/5684.