Lendzion, Kinga. 2016. „Prawo Dzieci Do Edukacji a jakość Nauczania W Afryce Subsaharyjskiej Na przykładzie Madagaskaru”. Annales Missiologici Posnanienses 21 (grudzień):169-82. https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.9.