Mich, Katarzyna. 2016. „Wolontariat Misyjny Na przykładzie doświadczeń Misyjnych Akademickiego Koła Misjologicznego Im. Dr Wandy Błeńskiej W Poznaniu – Turystyka Religijna Czy świadectwo Wiary?”. Annales Missiologici Posnanienses 21 (grudzień):195-207. https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.11.