Danieluk, Robert. 2016. „Ewa Kubiak, Reinterpretacje. Percepcja I Recepcja Dzieł Architektury Na przykładzie świątyń Jezuickich Ameryki Południowej Okresu Kolonialnego. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015”. Annales Missiologici Posnanienses 21 (grudzień):221-24. https://doi.org/10.14746/amp.2016.21.13.