KLUJ, WOJCIECH. 2007. „Duchowość Misyjna. Między „Ad gentes" A „Redemptoris missio"”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 15 (styczeń), 19-36. https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.02.