SAKOWICZ, EUGENIUSZ. 2007. „Najświętsza Maryja Panna - Matka Kościoła W Azji”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 15 (styczeń), 115-22. https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.08.