MIOTK, ANDRZEJ. 2007. „Wczesna Ewangelizacja Meksyku I Ameryki Północnej”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 15 (styczeń), 123-60. https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.09.