FĄS, LUDWIK. 2007. „Misyjne zaangażowanie młodzieży Polskiej Okresu międzywojennego (1918-1939)”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 15 (styczeń), 237-50. https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.15.