ATŁAS, TOMASZ. 2008. „Posługa I współpraca Misyjna W świetle Encykliki Deus Caritas Est”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 16 (grudzień), 69-76. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.06.