ATŁAS, TOMASZ. 2008. „Posługa I współpraca Misyjna W świetle Encykliki Deus Caritas Est”. Annales Missiologici Posnanienses 16 (grudzień):69-76. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.06.