KURKOWIAK, ANNA. 2008. „Wkład Polskiego duchowieństwa W rozwój Kościoła Katolickiego W Kazachstanie”. Annales Missiologici Posnanienses 16 (grudzień):187-200. https://doi.org/10.14746/amp.2008.16.11.