PAWŁOWSKI, ZBIGNIEW. 2010. „Światowa Organizacja Zdrowia I Opieka Medyczna Sprawowana Przez Instytucje Religijne W 30 Lat Po Deklaracji W Ałma Ata”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 17 (grudzień), 17-23. https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.02.