ZAJĄC, PAWEŁ. 2010. „Codex Historicus I codzienność Misji W Chesterfield Inlet (Igluligaarjuk) W Arktycznej Kanadzie, 1912-1917”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 17 (grudzień), 25-50. https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.03.