SZYMCZYCHA, KAZIMIERZ. 2010. „Dialog Z Tradycyjnymi Religiami Afryki W Nauczaniu papieża Pawła VI, Jana Pawła II Oraz W liście kardynała Francisa Arinze”. Annales Missiologici Posnanienses, nr 17 (grudzień), 71-87. https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.05.