PWKO, ALDONA MARIA. 2010. „Dialog Religijny chrześcijan I muzułmanów W Polsce. Instytucje kościelne działające Na Rzecz Porozumienia międzyreligijnego”. Annales Missiologici Posnanienses 17 (grudzień):137-50. https://doi.org/10.14746/amp.2010.17.10.